Sennik: mucha

Sennik: We śnie much symbolizuje negatywne emocje i coś co w niezbyt pozytywny sposób dotyka naszego życia. Muchy we śnie mogą być symbolem drobnych, ale nawarstwiających się problemów lub trosk, które nie dają o sobie zapomnieć. W innym znaczeniu mucha może symbolizować natręta, niechcianego adoratora lub niezbyt miłego współpracownika.

Być otoczonym przez muchy - konieczność rozliczenia się z przeszłością i uporządkowania swoich spraw.

Mucha na szybie - ostrzeżenie przed zbliżającym się kłopotem lub nieżyczliwą osobą w pobliżu.

Schwytać/zabić muchę - niespodziewane rozwiązanie problemu lub zysk materialny.

Rój much w domu - oszust lub nieszczery przyjaciel w pobliżu, możliwość bycia oszukanym lub okradzionym.

W mistyce muchy są znakiem Belzebuba - jednego z demonów, który przynosi złe rzeczy i sprowadza nieszczęścia. Mucha jest znakiem rozkładu, gnicia i odchodów - jej pojawienie oznacza nieuporządkowane sprawy, chaos i kompletny rozkład, który wymaga ogromnych nakładów pracy, przy sprzątaniu. Mucha to znak problemów i trosk.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.