Sennik: motor, motocykl

Sennik: Sny z szybkimi motocyklami symbolicznie odnoszą się do własnych umiejętności i kontroli nad życiem, ciałem i swoimi mocami duchowymi. Sny o motocyklach wyrażają pragnienie o samodzielne decydowanie o swoim życiu lub oznaczają osiągnięcie pełnej niezależności i wolności w wielu dziedzinach.

Jechać na motocyklu - pełne panowanie nad sytuacją, samodzielne decydowanie o sprawach zawodowych lub przejecie inicjatywy w sprawach ważnych dla przyszłości.

Wymijać samochody na motocyklu - zdecydowanie i wytrwałe podążanie do celu, nadchodzący sukces.

Widzieć rozbity motocykl - potrzeba spokojnego przemyślenia swoich dotychczasowych czynów, potrzeba zmiany pracy na spokojniejszą.

Myć motocykl - nadchodzące ważne wyzwanie, niespodziewana propozycja lub nadchodzące trudności, które zostaną szybko i sprawnie pokonane.

Szybkie motocykle w naszej kulturze są synonimem wolności i mocy - dlatego też przeniknęły do snów współczesnych ludzi jako znaki zapowiadające konieczność przejęcia pełnej kontroli nad swoim życiem i błyskawicznego decydowania o przyszłości.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.