Sennik: ubikacja, toaleta

Sennik: Toaleta we śnie nie jest tym samym co sen o odchodach. Sen w którym pojawia się ubikacja utożsamia pragnienia i fantazje seksualne oraz aktualną sytuację naszego życia intymnego. Toaleta jest pomieszczeniem gdzie przebywa się samemu - tak samo jak samemu jest się zwykle ze swoimi najbardziej skrytymi pragnieniami.

Szalet miejski - upodobanie lub pragnienie przypadkowych kontaktów intymnych z chwilowymi partnerami.

Podglądać kogoś w toalecie - wścibska osoba w toalecie lub lęk przed byciem pilnie obserwowanym i obmawianym.

Brudna toaleta - wstyd i wstręt do swoich potrzeb, brak akceptacji własnych fantazji i niezadowolenie z życia intymnego.

Czysta toaleta - satysfakcja lub pozytywna zmiana w dziedzinie seksualności i pożycia intymnego.

Toaleta bez sedesu - niezdecydowanie lub brak możliwości realizacji swoich pragnień intymnych, nadchodzący długotrwały brak pożycia intymnego, celibat.

Symbolicznie toaleta to miejsce bardzo intymne w którym można utrzymywać ład i porządek lub też wprowadzić prawdziwy chaos. Sen o toalecie zwykle pokazuje aktualny stan psychiczny śniącego w odniesieniu do jego pragnień.