Sennik: żółw

Sennik: Długowieczny i cierpliwy żółw to strażnik harmonii i spokoju. Pojawiający się we śnie żółw zapowiada dobre chwile, na które jednak przyjdzie poczekać. Owoce naszej pracy i decyzji już zaczynają kiełkować, ale potrzeba jeszcze wiele czasu by w pełni z nich korzystać. Żółw jest opiekunem i niestrudzonym wędrowcem.

Widzieć żółwia - ktoś lub coś czuwa nad przebiegiem spraw, nie ma obawy o podjęcie złej decyzji.

Przewrócony na skorupę - harmonia i spokój zostanie zburzona, nieoczekiwane wydarzenie, które zmieni dotychczasowe życie.

Schowany w skorupie żółw - konieczność szybkiego działania i podjęcia całkiem nowych kroków w życiu.

Martwy żółw - z własnej winy stracisz wartościową szansę na lepsze życie.

Płynący w morzu - sukces w życiu zawodowym, który wymagać będzie bardzo ciężkiej pracy.

W mitologii żółw jest nosicielem świata, podporą i filarem dla całego istnienia. Jego pojawienie się we śnie oznacza wszelkie pozytywne aspekty stwarzania lub (w zależności od kontekstu) ich utrata i pozbawienie się oparcia w sprawach fundamentalnych.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.