Typy osobowości - jak je od siebie odróżnić? Sprawdź, do której grupy się zaliczasz

Typy osobowości są tylko 4? Dla wielu osób brzmi to dosyć zaskakująco. Bo niby w jaki sposób da się wszystkich ludzi podzielić tylko na 4 grupy? Okazuje się jednak, że jest to możliwe. Takiego podziału w czasach starożytnych dokonał Hipokrates.

Typy osobowości - podział Hipokratesa

Słynny podział na 4 osobowości, który stworzył Hipokrates, mimo upływu czasu, nadal jest bardzo aktualny i często przytaczany. Określenia te są obecne także w języku codziennym. Gdy mówimy o kimś, że jest flegmatyczny czy melancholijny, uruchamia to szereg skojarzeń związanych z tym określeniem.

Hipokrates znany także jako „ojciec medycyny” żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Walczył z różnymi szkodliwymi przesądami i promował racjonalne podejście do leczenia. Jego zasługą jest m.in. wypromowanie diety i higieny osobistej, jako doskonałej profilaktyki wielu chorób.

Zdaniem Hipokratesa ludzie dzielą się na sangwiników, choleryków, flegmatyków i melancholików. Teoria ta zachowała się m.in. dzięki Galenowi (130 r.n.e. - 200 r.n.e.) - rzymskiemu lekarzowi greckiego pochodzenia, który uznawany jest za jednego z najwybitniejszych średniowiecznych medyków.

Oto zaskakujący test opisujący twoją osobowość i twoje relacje z bliskimi

Teoria 4 typów osobowości opiera się na założeniu, że w naszych organizmach znajdują się różne soki (humory). Jest to:

 1. Czarna żółć
 2. Żółć
 3. Śluz zwierzęcy
 4. Krew

Zdecydowana przewaga jednego z humorów determinowała typ naszej osobowości. Przykładowo, jeśli u danej osoby dominowała czarna żółć, była ona melancholikiem. Z kolei u choleryków przeważała żółć. U sangwiników dominowała krew, a u flegmatyków śluzu. Natomiast wszelkie zaburzenia w równowadze płynów Hipokrates postrzegał jako patologie.

Jaką masz osobowość? Naukowcy przeanalizowali ponad 1,5 mln ankiet i wyszczególnili cztery główne typy >>

4 typy osobowości - sangwinik

Sangwinicy to zdaniem Hipokratesa najbardziej ustabilizowane emocjonalnie osoby. W ich organizmach zdecydowaną przewagę stanowi krew - stąd też nazwa (łac. Sanguis- krew). Jakie cechy charakteru świadczą o tym, że dana osoba jest sangwinikiem? To m.in.:

 • Otwartość na relacje z innymi ludźmi
 • Optymizm
 • Beztroska
 • Poczucie humoru
 • Spontaniczność
 • Entuzjazm

Ich naturalny kształt zdradza twoją osobowość. Nie wierzysz? Sprawdź, co brwi mówią o tobie >>

Choleryk - czyli przewaga żółci

Kolejny typ wyróżniony przez Hipokratesa to choleryk. W przypadku tych osób dominującym w organizmie płynem jest żółć. 

Jakie cechy zdaniem Hipokratesa posiadają cholerycy? To przede wszystkim:

 • Nadpobudliwość
 • Skłonność do rywalizacji
 • Ambicja
 • Aktywność
 • Szybkie reakcje
 • Upór
 • Zdolności przywódcze
 • Zdecydowanie
 • Optymizm

Flegmatyk - czyli przewaga śluzu

W przypadku flegmatyków najważniejszym płynem w organizmie jest śluz. Cechy, dzięki którym możemy rozpoznać takie osoby, to m.in.:

 • Łagodność
 • Dokładność i solidność
 • Cierpliwość
 • Empatia
 • Powolność w działaniu
 • Pojednawczość
 • Obiektywizm

Melancholik - czyli przewaga czarnej żółci

Jakie cechy zdaniem Hipokratesa decydowały o tym, że ktoś jest melancholikiem? To przede wszystkim:

 • Analityczne podejście do życia
 • Powaga
 • Perfekcjonizm
 • Kreatywność
 • Ostrożność
 • Trzymanie się na uboczu
 • Sumienność
 • Obowiązkowość
 • Empatia

Typy osobowości i kolory

Hipokrates do poszczególnych typów osobowości dopasował także kolory.

 • Kolorem choleryków jest czerwień.
 • Kolorem melancholików jest niebieski.
 • W przypadku flegmatyków jest to zielony.
 • A u sangwiników żółty.

Co to oznacza? Zdaniem Hipokratesa niebieska barwa sygnalizuje, że dana osoba sporo rozmyśla (melancholik). Natomiast czerwona jest oznaką działania (choleryk). Z kolei zielona barwa wyróżnia obserwatorów (flegmatyk), a żółta mówców (sangwinik).

To, której się urodziliśmy, ma wpływ na naszą osobowość. Jak to sprawdza się u ciebie? >>

Typy osobowości a psychologia

Podział, który stworzył Hipokrates, przetrwał długą próbę czasu. Typami osobowości posługujemy się w mowie potocznej, z podziału korzysta także współczesna psychologia. Nie oznacza to jednak, że po „ojcu medycyny” nie powstała już żadna inna teoria psychologiczna na temat ludzkich osobowości. Jest ich wiele, ale tak naprawdę to założenia Hipokratesa, nadal odgrywają najważniejszą rolę. Co ważne, to właśnie one są inspiracją lub bazą dla badaczy, którzy zajmują się tym zagadnieniem.

Jedną z najpopularniejszych współczesnych koncepcji jest znany od lat 70. XX wieku Enneagram. Zakłada on istnienie dziewięciu podstawowych typów osobowości. Po rozwiązaniu testu, w którym pytani jesteśmy m.in. o nasz stosunek do pracy i relacje z najbliższymi, dowiadujemy się, do której grupy należymy.

Jakim typem osobowości jesteś? Zobacz, co mówi o tym Enneagram >>

Zobacz także:

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.