Telepatia - czym jest, jak się objawia i czy można się jej nauczyć?

Telepatia to przekazywanie na odległość myśli, uczuć czy nastroju. Zazwyczaj występuje u osób, które są spokrewnione, łączy je wspólne zainteresowanie, przeżycia czy silne uczucie, jednak zjawisko to występuje również u osób, które nie są sobie bliskie.

Czym jest telepatia?

Słowo telepatia pochodzi z greki i jest połączeniem dwóch słów - "tele", które oznacza "daleki" oraz "patheia", co oznacza "uczucie". Definicja słowa telepatia mówi, że jest to umiejętność wymieniania myśli z innym człowiekiem bez bezpośredniego kontaktu, jakim jest na przykład mowa. Telepatia oznacza również porozumiewanie się z kimś i przekazywanie mu nie tylko swoich myśli, ale również emocji, bez użycia któregoś ze zmysłów, jakimi są wzrok, dotyk, słuch, węch oraz smak.

Według niektórych, istnieje możliwość porozumiewania się bez słów również z roślinami czy zwierzętami, nie tylko z ludźmi. Za telepatię uznaje się także przeczuwanie, że komuś bliskiemu dzieje się krzywda, na przykład rodzic czuje, że z dzieckiem dzieje się coś złego, nawet jeśli znajduje się ono daleko.

Jak działa telepatia?

Podejmuje się próby tłumaczenia zdolności telepatycznych. Jedna z teorii została stworzona przez brytyjskiego biologa Ruperta Sheldrake’a. Teoria ta mówi, że ciało ludzkie jest otoczone przez tak zwane pole morfogenetyczne, które nie jest widoczne, ale wpływa na interakcje między ludźmi oraz ich zachowanie. Pole morfogenetyczne ma również sprawiać, że osoby w naszym otoczeniu są w stanie wyczuć nasze myśli oraz nastrój. Teoria ta ma na przykład wyjaśniać, dlaczego czasami mamy przeczucie, że ktoś bliski do nas zadzwoni i rzeczywiście tak się dzieje.

Kolejna z teorii starających się wyjaśnić telepatię mówi, że mózg człowieka działa na zasadzie podobnej do wysyłania fal radiowych, więc pewne informacje mogą być przekazywane między ludźmi właśnie w ten sposób. Według tej teorii, za pomocą fal, które możemy przesyłać przekazujemy swoje myśli, a także uczucia i oczekiwania względem innych osób. Teoria ta jest krytykowana przez naukowców, którzy podkreślają, że promieniowanie elektromagnetyczne wysyłane przez człowieka byłoby w stanie przekazywać informacje na małe odległości, rzędu maksymalnie kilkunastu centymetrów, a nie kilku tysięcy kilometrów.

Mimo iż istnieje wiele osób, które uważają, że były świadkami zjawiska telepatii albo są w stanie je wywołać, oraz istnieją teorie próbujące wyjaśnić zjawisko telepatii, nie zostało ono jak do tej pory potwierdzone na drodze badań naukowych. Naukowcy podkreślają również, że mózg ludzki nie może przybierać funkcji przekaźnika ani odbiornika komunikacji, który działałby na dłuższe dystanse. W związku z tym, telepatia jest tematem, który interesuje bardziej parapsychologów niż naukowców.

Są osoby, które uważają, że telepatia dotyczy nie tylko ludzi, ale również zwierząt. Ma o tym świadczyć na przykład historia Amerykanina, który wyjechał z domu w Ohio zostawiając w nim kota. Po około 3 latach kot pojawił się pod drzwiami nowego domu mężczyzny, który znajdował się 157 kilometrów od Ohio. Sytuacja skłania do zastanowienia, w jaki sposób kot odnalazł mężczyznę, a jednym z wyjaśnień jest właśnie więź telepatyczna między człowiekiem a kotem.

Superksiężyc, zaćmienia i niezwykłe zbliżenia planet. Te zjawiska czekają nas w 2018 roku

Czy telepatii można się nauczyć?

Osoby, które są przekonane o istnieniu telepatii i silnie wierzą w jej działanie uważają, że zdolności tej można się nauczyć. Pierwszym krokiem do opanowania zdolności telepatii jest trening koncentracji. Służyć do tego mogą różnego rodzaju ćwiczenia. Jedno z ćwiczeń koncentracji musi być wykonywane w parze. Dwie osoby muszą znajdować się w sąsiadujących ze sobą pomieszczeniach. Jedna z osób ma za zadanie wyobrazić sobie jakiś konkretny obraz, a osoba w drugim pomieszczeniu ma narysować to, o czym myśli osoba w innym pokoju.

Kolejne ćwiczenie polega na położeniu swojego palca na nosie przy jednoczesnym skupieniu wzroku oraz całej uwagi właśnie na nosie i palcu. Skupienia nie powinno przerywać to, że obraz w miarę zbliżania palca do nosa będzie się rozmywał. Niektórzy uważają, że najlepszą metodą nauki telepatii jest wprowadzenie się w stan hipnozy.

Poza tym, uznaje się, że duży wpływ na możliwość telepatii ma bliskość relacji. Im bliższa jest nam dana osoba i im bardziej ją znamy, tym bardziej prawdopodobne jest, że telepatyczna wymiana myśli będzie mogła zaistnieć. Zdecydowanie częściej telepatyczne przekazy myśli zdarzają się w przypadku małżeństw, przyjaciół, rodziców i dzieci albo rodzeństwa niż u ludzi, którzy znają się słabo albo wcale się nie znają.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.