Karty tarota - karta Mag

Mag to karta tarota zaliczana do Arkan Dużych, oznaczana numerem 1. Karta ta symbolizuje inteligencję, ambicję, dużą siłę woli i koncentrację na osiąganiu celu. W negatywnym znaczeniu Mag może być oznaką niewykorzystania talentów i umiejętności, objęcie złego planu, arogancję albo zbyt duże rozproszenie, które uniemożliwia realizację założeń.

Co oznacza karta Mag?

W tarocie karta Mag jest kartą silną, wiążącą się z osobami posiadającymi władzę, kierującymi innymi ludźmi. Może oznaczać na przykład takie osoby jak dyrektor, przywódca, lider, przedsiębiorca, pionier, badacz, nauczyciel, naukowiec, odkrywca czy pomysłodawca. W każdym przypadku Mag oznacza osobę o silnym charakterze, świadomości swojej wartości oraz umiejętności i skonkretyzowanym pomyśle na siebie. Może także być związany z osobami ponadprzeciętnie uzdolnionymi w jakimś kierunku, między innymi z twórcą albo pisarzem.

Karta Mag w zależności od obecnej sytuacji pytającego oraz jej pozycji w rozkładzie tarota, może pokazywać zarówno negatywne, jak i pozytywne aspekty. W znaczeniu pozytywnym Mag często wiąże się z podjęciem nowych wyzwań, rozpoczęciem ciekawych działań, kreatywnością, napływem świeżych myśli i dobrych pomysłów, a także wzięciem spraw w swoje ręce oraz zadbanie o swoją przyszłość.

Jeśli chodzi o mężczyzn, karta Mag często oznacza seksualny potencjał, z kolei w kwestiach związanych ze zdrowiem zapowiada napływ sił witalnych i energii. Kluczowe w prawidłowej interpretacji karty Mag są pojęcia takie jak ambicja, charyzma, nowatorstwo, pewność siebie, kreatywność, twórcze podejście, zapał, energia, optymizm, wszechstronność, umiejętności, dojrzałość, płodność, a także nieograniczone zdolności i chęć zajścia jak najwyżej.

W negatywnym znaczeniu Mag często jest wyrazem nadużywania władzy, arogancji, zbytniej skłonności do podejmowania ryzyka, manipulacji, nadmiernej pewności siebie, ale również braku wiary w swoje umiejętności i możliwości oraz nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb i uczuć. Mag w negatywnym aspekcie często pojawia się u osób, które są na kierowniczych stanowiskach i wykorzystują ludzi do realizowania swoich celów. Osoby takie są silnie przekonane o swoich umiejętnościach i uważają się za kogoś nadzwyczajnego, a nawet lepszego od innych, co prowadzi do złego traktowania osób w swoim otoczeniu, wykorzystywania ich zaufania i słabości.

W niektórych przypadkach Mag jest oznaką niezdecydowania, braku pewności siebie, braku dyscypliny, niemożności przejęcia inicjatywy, zahamowań, a także nadchodzącego pogorszenia stanu zdrowia.

Jak karta tarota Mag zmienia znaczenie w towarzystwie innych kart?

Interpretacja poszczególnych kart tarota jest możliwa jedynie po odpowiednim rozłożeniu kart. Na początku warto zadbać o to, aby wszystkie karty były nieodwrócone, ponieważ to pozycja karty, a nie jej położenie powinno mówić o pozytywnym bądź negatywnym znaczeniu karty. Karty należy dokładnie przetasować, a następnie pytający powinien je przełożyć. Karta, która znajduje się w miejscu przełożenia jest pierwszą kartą w rozkładzie. Kolejnym etapem jest wyłożenie kart (jednej, trzech, sześciu, dziewięciu, dziesięciu lub dwunastu).

Najczęściej pełny obraz daje już sześć kart, zazwyczaj nie wykłada się więcej niż trzynaście kart. Możliwe są również inne rozkłady kart tarota.

Makijaż na Andrzejki. Wybierasz się na wieczór wróżb? Zobacz, jak pomalować się czarująco

W zależności od tego, na którym miejscu rozkładu znajduje się karta Mag, odpowiada ona na różne pytania.

  • Karta na pierwszym miejscu nakreśla problem w sposób ogólny, daje pogląd na całą sytuację. Pod kątem tej kart należy interpretować kolejne. Czasami odpowiedź, jakiej udziela pierwsza karta jest już wystarczająca i nie ma potrzeby wykładania większej liczby kart.
  • Karta na drugim miejscu jest kartą ostrzegającą, która daje informacje na temat negatywnych aspektów sprawy, z jaką przychodzi pytający. Z karty tej odczytuje się wady oraz ostrzeżenia.
  • Trzecia karta daje odpowiedź na to, jak należy się zachować, jak postąpić w danej sytuacji, natomiast czwarta karta pokazuje, co stałoby się, gdyby zaniechać jakichkolwiek działań.
  • Karta na pozycji czwartej mówi również o obciążeniach dotyczących przeszłości, o złych nawykach, nałogach i negatywnych wspomnieniach.
  • Piąta karta mówi wiele na temat ludzi, którzy otaczają osobę pytającą, może oznaczać zarówno wrogów, jak i przyjaciół.
  • Karta na pozycji szóstej mówi na temat przyszłości i w związku z tym często rozkład może być zakończony właśnie na tej karcie. Warto jednak pamiętać, że szósta karta zwykle stanowi ocenę naszych planów i działań, które zamierzamy podjąć w przyszłości, a nie mówi bezpośrednio co się wydarzy.
Copyright © Agora SA