Karty tarota - karta Papież

Papież, nazywana również Arcykapłan lub Wiara, to karta należąca do Arkanów Wielkich oznaczana numerem 5. Symbolizuje konserwatyzm oraz pobożność, wiąże się z osobą mającą autorytet, darzoną wielkim szacunkiem.

Wygląd karty tarota Papież

Na klasycznej karcie Papież widnieje starszy mężczyzna, który ubrany jest w długi płaszcz oraz papieską tiarę, siedzący na tronie. W lewej ręce mężczyzna trzyma laskę z potrójnym krzyżem. Po obu stronach tronu widoczne są wysokie kolumny, a u stóp mężczyzny niekiedy klęczą postacie, którym Papież błogosławi. Czasami karta Papież jest zastąpiona kartą Jupiter. Wówczas nie widać na niej wizerunku Papieża, ale rzymskiego boga Jowisza. Jest to bóg nieba, deszczu oraz burzy, a jego atrybuty to piorun oraz orzeł.

Papież - znaczenie karty

Karta Papież symbolizuje osobę silną, która kieruje się w swoim życiu zasadami, ceni tradycję oraz wiarę. Może być to osoba duchowna, ale niekoniecznie. Papież może mówić również o nauczycielu, wykładowcy, mężczyźnie na stanowisku kierowniczym, mężu lub ojcu. Jest osobą wspierającą, udzielającą rad.

Papież symbolizuje wyznawane zasady religijne, potrzebę uzyskania porady od kogoś, kto jest autorytetem, otrzymywanie od kogoś albo udzielanie komuś dobrych rad oraz rozwój duchowy. Może również oznaczać ważną kościelną uroczystość, taką jak chrzest czy ślub kościelny. Karta symbolizuje także doskonalenie swoich umiejętności, zdobywanie wiedzy oraz dzielenie się wiedzą z innymi, nauczanie innych ludzi. W niektórych rozkładach tarota Papież może symbolizować Kościół.

Karta Papież pojawiająca się w rozkładzie oznacza, że w życiu osoby pytającej jest ktoś, kto ma według niej autorytet, jest wzorem do naśladowania. Jest to ktoś z dużym doświadczeniem i wiedzą. Być może pytający jest w takim momencie swojego życia, że akurat potrzebuje wsparcia i porady kogoś mądrego. Jest to znak, aby nie wahać się i poprosić o pomoc zaufaną osobę.

Karta może oznaczać różne osoby, takie jak na przykład ksiądz, duchowy doradca, opiekun, ojciec, starszy brat, osoba konserwatywna, ktoś, kto może udzielić nam dobrej rady, osoba bardzo religijna, osoba szlachetna, uczciwa, będąca autorytetem, nauczyciel lub osoba, która w inny sposób przekazuje wiedzę innym ludziom albo osoba poszerzająca swoją wiedzę.

W negatywnym aspekcie Papież może oznaczać manipulatora, kogoś nietolerancyjnego, bezwzględnego, kto nie liczy się z innymi ludźmi, fanatyka, przywódcę sekty, a także osobę nieszczerą, dwulicową, która jest pobożna tylko z pozoru. Ta karta tarota może oznaczać różne zawody, na przykład kapłana, wykładowcę, historyka, bibliotekarza, katechetę, psychologa, lekarza, teologa, powiernika oraz kulturoznawcę.

Karta Papież jest związana z niektórymi miejscami, wśród których są między innymi kościół, kaplica, synagoga, konfesjonał, sala wykładowa, sala szkoleniowa, muzeum, aula, uniwersytet, dom opieki oraz wszelkie inne miejsca, w których człowiek może liczyć na pomoc oraz czuje się bezpiecznie i komfortowo.

Papież - znaczenie karty w różnych położeniach

W tarocie istnieją dwie szkoły rozkładania kart. Jedna z nich mówi, że przed rozłożeniem kart, należy szczególnie zadbać o to, aby karty nie były odwrócone, a następnie dokładnie je potasować i zacząć rozkładać. W tej metodzie karty interpretuje się jedynie na podstawie ich pozycji w rozkładzie, a więc tego na jakie pytanie odpowiadają.

Druga metoda nie każe przywiązywać uwagi do położenia kart i pozwala na odczytywanie znaczenia kart również z tego, czy pojawiają się w ułożeniu prostym czy odwróconym. Położenie normalne mówi o pozytywnych aspektach, natomiast położenie odwrócone wskazuje na negatywne aspekty związane z daną kartą.

Makijaż na Andrzejki. Wybierasz się na wieczór wróżb? Zobacz, jak pomalować się czarująco

Karta Papież w pozycji normalnej wiąże się ściśle z wyznawaniem zasad religijnych, posiadaniem duchowego autorytetu oraz duchowym rozwojem. W przypadku karty Papież w pozycji odwróconej może ona oznaczać fanatyzm, a także dewiację. Czasami ostrzega ona przed złymi radami, jakie otrzymujemy od innych osób, które traktujemy jako autorytet. Odwrócona karta może oznaczać również narzucanie innym osobom swoich poglądów, a także przestarzałe poglądy i sztywne trzymanie się swoich przekonań, mimo że nie zawsze są one słuszne. Wiąże się to także z narzucaniem innym osobom swoich poglądów i niezważanie na niczyją opinię, a nawet brak tolerancji dla innych poglądów czy wiary.

Oprócz tego karta Papież w pozycji odwróconej może oznaczać poważne problemy w nauce, a nawet zakończenie edukacji z negatywnym skutkiem. W niektórych sytuacjach Papież ostrzega przed niewiernością w małżeństwie.