Karty tarota - karta Sprawiedliwość

Sprawiedliwość to karta tarota należąca do Arkanów Wielkich. Zazwyczaj jest ona oznaczana liczbą jedenaście, ale niekiedy występuje jako ósma karta, zamiennie z kartą Moc. Karta jest kojarzona z rozwiązaniem jakiegoś problemu, ale w zależności od tego, czy karta występuje w położeniu prostym czy odwróconym może mieć pozytywne bądź negatywne przesłanie.

Bardzo często karta Sprawiedliwość oznacza, że osoba pytająca powinna uporządkować pewne sprawy. W wielu przypadkach karta wskazuje, że w czyimś życiu jest wiele niezałatwionych kwestii i zaległości, które należy nadrobić. Karta zachęca również do wywiązywania się ze swoich obowiązków, a także przestrzegania ogólnie przyjętych zasad.

Karta tarota Sprawiedliwość - znaczenie karty

Karta Sprawiedliwość przedstawia siedzącą na tronie kobietę. Jest ona ubrana w długą suknię, a na niektórych kartach ma na oczach opaskę. W dłoniach kobiety znajdują się miecz oraz waga. Czasami na karcie Sprawiedliwość przedstawiana jest postać bogini Temidy.

Karta Sprawiedliwość w wielu sytuacjach jest związana z rozwiązywaniem formalnych kwestii, uporządkowywaniem ważnych spraw, podpisywaniem umów, załatwianiem spraw urzędowych, kompletowaniem dokumentów, a czasami także wyznawaniem prawdy. Sprawiedliwość może również oznaczać, że osoba pytająca albo ktoś w jej otoczeniu zdają sobie sprawę z błędów, jakie popełnia albo zamierzają przyznać się przed innymi ludźmi do swoich przewinień, ponieważ karta ta wiąże się z lojalnością, uczciwością oraz uregulowaniem wszystkich ważnych spraw.

Sprawiedliwość symbolizuje pewne osoby oraz zawody. Karta ta może wiązać się z kimś, kto jest przedstawicielem prawa, stoi na straży sprawiedliwości, tak jak na przykład sędzia, adwokat, prokurator, radca prawny, konsultant czy notariusz. Karta Sprawiedliwość oznacza również kogoś, kto często wydaje opinie, sądy albo krytykuje zachowanie i postępowanie innych osób.

Karta w niektórych sytuacjach może symbolizować osobę, która ma bardzo silne poczucie sprawiedliwości, jest uczciwa, wierna swoim zasadom, zasadnicza i bezstronna. Przestrzega ona prawa i nie znosi braku lojalności. Czasami pojawienie się w rozkładzie karty Sprawiedliwość oznacza, że pytający będzie podpisywał umowy albo jakiś ważny kontrakt lub spotka na swojej drodze właśnie taką osobę. Ta karta tarota może oznaczać również osobę oskarżoną lub oskarżającą albo kogoś, kto potrzebuje porady prawnej i pomocy w kwestii załatwianie spraw urzędowych.

Karta Sprawiedliwość jest związana z niektórymi miejscami, w których załatwia się różne sprawy, takimi jak sala sądowa, sala wykładowa, urząd, sekretariat, miejsce, w którym odbywa się egzamin, notariat czy kancelaria adwokacka.

Sprawiedliwość - znaczenie karty w zależności od położenia

W zależności od tego, czy karta Sprawiedliwość pojawia się w rozkładzie w położeniu prostym czy odwróconym, należy ją interpretować pozytywnie lub negatywnie. W położeniu prostym karta wskazuje na pozytywne aspekty sprawy, czyli pozytywne rozstrzygnięcie kłopotów, sprawiedliwy wyrok, rzeczowość, spłata długów, gotowość do uporządkowania swoich spraw, bezstronność, sprawiedliwość oraz czas załatwiania spraw. Ta karta oznacza, że każdy dostał to, na co zasługuje lub wszystkie osoby w otoczeniu osoby pytającej są równo traktowane.

Jeżeli karta Sprawiedliwość pojawia się w pozycji odwróconej wskazuje na negatywne sprawy związane z nieprzestrzeganiem zasad oraz zaniedbywaniem obowiązków. Odwrócona Sprawiedliwość powinna skłonić osobę pytającą do refleksji nad sobą, a szczególnie swoją pracą oraz uczciwością. Należy pamiętać, że niestosowanie się do przyjętych zasad oraz niewywiązywanie się ze swoich zadań może wywołać krytykę albo surowy osąd, a w skrajnych przypadkach nawet karę.

Makijaż na Andrzejki. Wybierasz się na wieczór wróżb? Zobacz, jak pomalować się czarująco

Karta Sprawiedliwość w negacji może oznaczać także to, że osoba pytająca otrzyma z urzędu niekorzystną decyzję, zapadnie w jej sprawie niekorzystny wyrok sądowy albo zostanie niesprawiedliwie potraktowana. Odwrócona karta wskazuje także na nieuczciwość, oszustwo, stronniczość, porachunki, spóźnienie, chaos, sztywne trzymanie się norm, brak swobody albo brak uporządkowania. Prawdopodobnie w otoczeniu osoby pytającej jest ktoś interesowny, kto nie zważa na innych, tylko dąży do osiągnięcia własnego celu.

W negatywnym wydźwięku karta Sprawiedliwość może oznaczać, że osoba pytająca podpisze niekorzystną umowę albo w jej otoczeniu znajduje się nieodpowiedni doradca. Karta może zwiastować również bycie niesłusznie oskarżonym, dotkniętym dyskryminacją czy nierównym traktowaniem albo zwiastować problemy z prawem.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.