Bogowie słowiańscy - co warto o nich wiedzieć?

Bogowie słowiańscy to m.in. Perun, Swaróg i Jaryło. Jednak to nie koniec ich listy. Panteon bogów słowiański jest znacznie bardziej rozbudowany. Co warto wiedzieć na ich temat? Którzy bogowie słowiańscy mają swoich greckich i rzymskich odpowiedników?

Bogowie słowiańscy - co warto o nich wiedzieć?

Religia Słowian jest dla nas zazwyczaj czymś odległym i egzotycznym. A tamtejsi bogowie są przecież niemniej ciekawi niż ci znani nam z mitologii greckiej czy rzymskiej. Warto więc zgłębić wiedzą na ten temat i dowiedzieć się, w jakie bóstwa wierzyli nasi dawni przodkowie.

Spis treści:

 1. Panteon bogów słowiańskich i brak hierarchii
 2. Bogowie słowiańscy - Perun
 3. Słowiański bóg słońca i ognia
 4. Słowiański bój wojny i urodzaju
 5. Mitologia słowiańska - bogowie

Panteon bogów słowiańskich i brak hierarchii

Niektóre wierzenia Słowian utrzymywały się jeszcze na długo po przyjęciu chrztu przez Mieszka I w 966 roku. Niektóre z nich obecne były nawet w XVII- XIX wieku. Co ciekawe, ślady dawnych wierzeń nadal odnajdujemy w różnych nazwach miejscowości czy w niektórych schrystianizowanych zwyczajach.

Warto wspomnieć, że słowiański panteon nie posiadał raczej hierarchii. Ważność danego boga zależała od rejonu zamieszkiwanego przez Słowian. Przykładowo, na Połabiu czczono szczególnie Swarożyca, a Perun był bogiem bardzo ważnym w wierzeniach Słowian wschodnich.

Ciasteczka z wróżbą

Bogowie słowiańscy - Perun gromowładca

Jednym z czołowych bóstw w panteonie słowiańskim jest Perun. Jego odpowiednikami był Zeus z mitologii greckiej oraz Jowisz z mitologii rzymskiej. 

Perun to bóg grzmotów i piorunów. Świętym drzewem, które jest związanym z kultem tego boga, jest dąb. 

Perun jest wspominany w pismach Prokopiusza z Cezarei na temat Słowian:

Wierzą, że jeden z bogów, twórca błyskawicy, jest jedynym władcą wszystkiego, i składają mu w ofierze woły i wszystkie inne zwierzęta.

Perun budził postrach wśród Słowian. Wierzono m.in. że jeśli w trakcie burzy nie  będzie on dostatecznie ułaskawiony, to jest w stanie pozbawić domostwo całego majątku.

Słowiański bóg słońca i ognia - Swaróg

Swaróg to słowiański bóg słońca, ognia, nieba i kowalstwa. Jego greckim odpowiednikiem jest Hefajstos, a rzymskim Wulkan.

Bóg ten odgrywał w religii Słowian niezwykle ważną rolę ze względu na bardzo rozpowszechniony w czasach przedchrześcijańskich kult Słońca. Co ciekawe, jeszcze długo po chrystianizacji Słowian, był on obecny. Świadczą o tym chociażby pokłony oraz modlitwy do wschodzącego słońca. 

Słowiański bój wojny i urodzaju - Rujewit

Z kolei Rujewit to słowiański bóg wojny, urodzaju i płodności. Inna nazwa tego bóstwa, z którą możemy się spotkać, to Rugiewit. 

Słowiański bóg wojny jest synem Peruna - boga piorunów i grzmotów. Rujewit jest porównywany z rzymskim Marsem, a także z greckim Aresem.

Jaryło - słowiański bóg wiosny i płodności 

Jaryło to bóstwo czczone szczególnie przez Słowian południowych i wschodnich. Jego inne nazwy, z którymi możemy się spotkać, to m.in. Jaruna i Jaryła.

Bóstwo to było związane z płodnością i wiosną. Wschodni Słowianie łączyli jego postać ze świętem powitania wiosny. Bóstwo to wyobrażano sobie jako młodzieńca w białej szacie, który jeździ na białym koniu.

Ascendent - co to jest i jak go obliczyć? Poznaj swój "drugi znak zodiaku" >>

Mitologia słowiańska i jej bogowie

Panteon bóstw słowiańskich jest jednak znacznie większy. Jednym z najstarszych źródeł wiedzy na ten temat jest kronika Jana Długosza. Jednak wiele wymienionych tam bóstw trudna jest do zidentyfikowania.

Oprócz wymienionych wcześniej bogów w panteonie słowiańskim ważne miejsca zajmowali także:

 • Czarnobóg - czyli słowiański odpowiednik diabła.
 • Perperuna (znana także jako Dolola) - czyli żona Peruna.
 • Dadźbóg - czyli syn Swaroga.
 • Marzanna - czyli bogini symbolizująca zimę i śmierć
 • Jarowit - czyli zachodniosłowiański bóg wojny.
 • Swarożyc - bóg ognia ofiarnego i domowego. 

Bogowie słowiańscy - o tym pamiętaj

Niektóre wierzenia Słowian utrzymywały się jeszcze na długo po przyjęciu chrztu przez Mieszka I w 966 roku. Niektóre z nich obecne były nawet w XVII- XIX wieku. Co ciekawe, ślady dawnych wierzeń nadal odnajdujemy w różnych nazwach miejscowości czy w niektórych schrystianizowanych zwyczajach.

O czym warto pamiętać?

 • Jednym z czołowych bóstw w panteonie słowiańskim jest Perun. To bóg grzmotów i piorunów.
 • Z kolei Swaróg to słowiański bóg słońca, ognia, nieba i kowalstwa. 
 • Rujewit to słowiański bóg wojny, urodzaju i płodności.
 • Jaryło to bóstwo czczone szczególnie przez Słowian południowych i wschodnich. Jest związany z wiosną i płodnością.

Zobacz także:

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.