Karty tarota - karta Świat

Świat to ostatnia karta tarota należąca do Arkanów Wielkich oznaczana liczbą dwadzieścia jeden. Powszechnie jest uważana za jedną z lepszych, bardziej szczęśliwych kart, jakie mogą się pojawić w rozkładzie. Wiąże się z dokonaniem odpowiedniego wyboru, radością i szczęściem, ale również z ważnymi zmianami oraz zakończeniem pewnego życiowego etapu.

Karta tarota Świat - wygląd karty

Często w centralnej części karty tarota Świat widoczna jest tańcząca postać. Często jest ona naga, a otacza ją wieniec. Na wieńcu widnieją różne postaci lub symbole, na przykład znaki Ewangelistów. Symbole, jakie mogą znajdować się na karcie Świat to między innymi lew, orzeł, wół czy anioł. Na niektórych kartach postać znajdująca się w centrum karty podtrzymuje Ziemię.

Świat - znaczenie karty

Świat to karta, która w pozycji normalnej symbolizuje pomyślne zakończenie spraw, rozwiązanie dręczących osobę śniącą problemów, osiągnięcie sukcesu, zwycięstwo, a także zyskanie uznania i poklasku. Karta może symbolizować również zakończenie pewnego ważnego etapu i rozpoczęcie nowego rozdziału w życiu. Nowa sytuacja początkowo może wywoływać zagubienie i lęk, ale w końcu zmiany, jakie się dokonały wyjdą nam na dobre. Być może czeka Cię zakończenie związku albo utrata pracy, jednak pamiętaj, że to tylko chwilowe trudności, które za jakiś czas miną, a Ty poczujesz się dużo lepiej.

Świat oznacza także wielką radość, osiągnięcie wyznaczonego celu, doskonalenie się w danym zakresie, zdobycie prestiżowej nagrody, zaszczyty, spotkanie idealnego partnera, udaną karierę zawodową albo wyjazd w daleką, najprawdopodobniej zagraniczną, podróż.

Niektóre osoby czytające z kart tarota dopuszczają występowanie zarówno kart w pozycji normalnej, jak i odwróconej. Jeśli karta pojawia się w rozkładzie w pozycji odwróconej, należy zwrócić uwagę na negatywne aspekty związane z daną kartą. Karta Świat w pozycji odwróconej może zwiastować pojawienie się poważnych przeszkód, które opóźnią realizację założonego celu. Może to być również wewnętrzna blokada, która uniemożliwia w pełni efektywne działanie i dążenie do celu.

Świat w negacji czasami oznacza, że osoba pytająca często myśli negatywnie, nie może działać swobodnie, jest zniechęcona, nie ma motywacji do działania albo to, co robi nie przynosi pożądanych efektów. Ta karta w pozycji odwróconej w niektórych sytuacjach jest wyrazem tego, że pytający ma zbyt duże wymagania i oczekuje więcej niż może dostać lub osiągnąć.

Świat - znaczenie w towarzystwie innych kart

Mimo tego, że karta Świat kojarzy się pozytywnie i zazwyczaj zapowiada dobry obrót spraw, jej interpretacja nie zawsze jest tak prosta i oczywista. Przede wszystkim należy zwrócić uwagę na to, na którym miejscu karta występuje w rozkładzie tarota.

  • Karta, która występuje w rozkładzie na pierwszym miejscu jest kartą główną, w związku z czym daje największą ilość informacji o problemie, z którym przychodzi osoba pytająca. Ważne jest, aby zinterpretować tę kartę jak najpełniej, ponieważ przez jej pryzmat należy odczytywać znaczenie innych kart.
  • Karta na drugim miejscu wskazuje na negatywne aspekty danej sprawy, pokazuje czego należy się wystrzegać i na co uważać.
  • Trzecia karta w rozkładzie podpowiada, jak należy postąpić w danej sytuacji, co zrobić albo jaką podjąć decyzję.
  • Karta znajdująca się na czwartym miejscu odpowiada z kolei na pytanie, co by się stało, gdyby zaniechać jakichkolwiek działań. Ta karta mówi również o naszych ograniczeniach, złych wspomnieniach z przeszłości oraz zgubnych nawykach.
  • Piąta karta dotyczy otoczenia osoby pytającej, a przede wszystkim bliskich jej ludzi. Karta ta może oznaczać zarówno przyjaciół, jak i wrogów.
  • Szósta karta w rozkładzie tarota pokazuje to, co nadchodzi. Ta karta dotyczy jednak przyszłości, która wynika z naszych planów, celów i zamiarów, a więc jest ściśle związana z naszym działaniem. W związku z tym, że szósta karta pozwala poznać przyszłość, często można nie odkrywać już następnych kart.

Oprócz miejsca występowania danej karty, bardzo ważne są otaczające ją karty. W przypadku karty Świat bardzo ciekawa jest sytuacja, gdy występuje ona razem z negatywnymi kartami, takimi jak na przykład Śmierć. W takiej sytuacji nie należy interpretować karty Świat jako zapowiedzi tego, że wszystko pójdzie po naszej myśli. Jeżeli w rozkładzie wystąpi połączenie kart Świat oraz Śmierć, należy się spodziewać przejściowych problemów albo konieczności podjęcia ważnej decyzji. Poza tym, trzeba być przygotowanym na to, że w naszym życiu wydarzy się coś, co będzie początkowo trudne, bolesne, przysporzy nam bólu i cierpienia, jednak po pewnym czasie zauważymy, że to, co się stało było dobre.

Makijaż na Andrzejki. Wybierasz się na wieczór wróżb? Zobacz, jak pomalować się czarująco