Sennik: dach

Sennik: sen o dachu lub z silnym jego wpływem jest symbolem domowego bezpieczeństwa i zaufania rodzinie. Dach pojawia się w kontekście ochrony lub pewnej przyszłości. Dach mimo, że jest miejscem umieszczonym wysoko nad ziemią nie ma znaczenia duchowego i odnosi się jedynie do wartości rodzinnych lub materialnych.

Stać na dachu - samotność, brak dobrych kontaktów z rodziną, kłótnia.

Spacerować po dachu - podejmowanie ryzyka w tej chwili nie ma sensu, nieopłacalna decyzja.

Naprawiać dach - konieczność dużych wydatków lub straty materialne spowodowane lekkomyślnością.

Płonący dach - dobry znak, szczęście i powodzenie we wszystkich sferach życia.

Spadać z dachu - wypadek w rodzinie lub brak kontroli nad swoim życiem.

W senniku arabskim odniesieniem do dachu jest też kopuła. Symbolizuje ona sklepienie niebieskie, ale nie w znaczeniu nieba jako sfery duchowej, ale nieba w znaczeniu astrologicznym. Dach może w tym kontekście oznaczać mądrość i naukowe poznanie świata. Złota kopuła oznaczać będzie mądrość i zrozumienie, a dziury w niej - braki w pojmowaniu świata i ludzi.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.