Sennik: drabina

Sennik: sen z drabiną w tle dotyczy chęci wspinania się na wyżyny swoich możliwości lub pragnienia osiągania sukcesów zawodowych - niekoniecznie w uczciwy i legalny sposób. Symboliczny sen o szybkim zdobywaniu majątku lub szacunku w niekonwencjonalny sposób.

Stać na szczycie drabiny - szczęście i powodzenie w najbliższej przyszłości.

Złamana drabina - niespełnione marzenia.

Spaść z drabiny - problemy zawodowe lub niespełnione nadzieje na awans lub pożyczkę.

Schodzić po drabinie - znak omijania ważnych problemów i odsuwania na bok trudnych tematów lub symbol rezygnacji z czegoś wartościowego.

Wychodzić po drabinie z dołu - pojawienie się nieoczekiwanego rozwiązania na trapiące od dawna zmartwienia.

W tradycji chrześcijańskiej drabina była symbolem jaki zobaczył we śnie Jakub. Drabina łączyła niebo i ziemię, po jej szczeblach zstępowali aniołowie a na jej szczycie siedział sam Bóg. W tym znaczeniu to synonim zjednoczenia i zharmonizowania świata widzialnego i niewidzialnego. W czasach późniejszych drabina nieprzyjemnie zaczęła kojarzyć się z szubienicą.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.