Sennik: egzamin

Sennik: sen o egzaminie może mieć bardzo wiele znaczeń. To na czym warto się oprzeć to symbolika mówiąca o egzaminie w kontekście sprawdzenia się w roli człowieka. Może chodzić o bezinteresowną pomoc, wyciągniecie ręki do biednych, jałmużnę lub staniecie w czyjejś obronie.

Zdawać egzamin - zasłużony awans lub pochwała w pracy.

Egzaminować kogoś - konieczne będzie wyświadczenie komuś poważnej przysługi.

Egzamin na prawo jazdy - konieczność podjęcia ważnej decyzji w najbliższej przyszłości, dylemat moralny.

Oblać egzamin - rozgoryczenie z powodu braku pomocy od bliskich, konieczność radzenia sobie samemu ze swoimi problemami.

Czekać na egzamin (na korytarzu) - ktoś potrzebuje pomocy w najbliższym otoczeniu.

Egzamin to współczesny odpowiednik rytuału lub czynności magicznej. Zdawanie egzaminu to znak wykonywania pewnych mało przyjemnych czynności lub wyświadczania niewygodnych przysług, które w przyszłości okażą się jednak bardzo dobrą decyzją. Egzamin to także podświadoma próba spojrzenia na swoje dotychczasowe dokonania i analiza swoich czynów.