Sennik: fotografia

Sennik: sen w którym pojawiają się fotografie odnosi się do wspomnień i wydarzeń z przeszłości, które aktualnie zaczynają powracać i wpływać na teraźniejszą. Chodzić może o dawno zapomniane osoby (przyjaciół lub wrogów) albo jakieś niewyjaśnione lub niezamknięte sprawy z dawnych lat.

Oglądać fotografie - nostalgia za dawnymi dobrymi czasami, brak powodzenia w życiu.

Robić fotografię - ważny moment w życiu, który będzie wymagał zapamiętania, zdarzenie będące ważne dla przyszłości.

Pokazywać komuś fotografie - potrzeba podzielenia się troskami i podświadoma prośba o radę.

Palić fotografie - zakończenie pewnego etapu w życiu, pożegnanie dawnych przyzwyczajeń i nałogów.

Prześwietlona fotografia - obecne niepowodzenia są wynikiem jakichś czynów z przeszłości i dawno zapomnianych grzeszków.

Przed erą fotografii rolę podobnego symbolu sennego w podświadomości zajmował obraz - najczęściej w postaci malowidła z krajobrazem lub budynkiem. Obrazy i fotografie jasno wskazujące osobę, są związane bezpośrednio z nią, a nie z ogólnymi wspomnieniami o przeszłości.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.