Sennik: jabłko

Sennik: jabłka we śnie to symbole miłości i płodności. Ich symbolika senna dotyczyć też może owoców działania i korzyści jakie płyną z działań i decyzji człowieka. W zależności od kontekstu jabłko może oznaczać także jakąś całość - nie bez powodu mówi się o dwóch połówkach jabłka w znaczeniu pary bliskich sobie ludzi.

Jabłka na drzewie - pokusa intymna lub pragnienie zdobycia jakiejś osoby.

Zrywać jabłka - liczne kłopoty i drobne utrapienia w najbliższej przyszłości.

Obierać jabłka - marzenia i nadzieje legną w gruzach, niezrealizowane plany lub niepowodzenie w miłości.

Dostać jabłko - zaufanie i bezinteresowna miłość bliskich.

Kwaśne jabłko - przykrości i niepowodzenia spowodowane własnym niedbalstwem lub lenistwem.

Zgniłe jabłko - niebezpieczeństwo lub strata finansowa.

W mitologiach pogańskich jabłko jest owocem Jabłoni Życia - symbolem nieśmiertelności, nierozdzielnej całości i daru od bogów. W Biblii jest symbolem owocu wiadomości dobrego i złego - tu również widać powiązanie ze światem niewidzialnym i mistycznymi symbolami.

Copyright © Agora SA