Sennik: książka

Sennik: Sen o książce lub księdze to znak rozeznania, wiedzy lub potrzeby otrzymania pewnych wskazówek od ludzi lub opatrzności. Książka we śnie pojawia się jako symbol zrozumienia pewnych spraw, zasięgania rady i dobrego postępowania. W znaczeniu kodeksu lub encyklopedii może oznaczać potrzebę trzymania się tradycyjnych wartości.

Czytać książkę - konieczność sprawdzenia swoich dotychczasowych decyzji i ponownego przemyślenia swoich celów życiowych.

Drzeć książkę - bunt przed władzą, nadzorem przełożonych lub niechęć do wartości narzuconych przez rodzinę lub otoczenie.

Podarować komuś książkę - zbliżająca się owocna współpraca z kimś niespodziewanym, nowa znajomość, która przyniesie zyski w sferze duchowej.

Święta księga (biblia, tora, itp.) - konieczność ponownego przeanalizowania swoich czynów pod względem etyki lub moralności, zwrócenie się do tradycyjnych wartości.

W alchemii księga kryje zawsze tajemnice niedostępne dla niewtajemniczonych - w tym kontekście wizja książki we śnie oznacza coś zarezerwowanego jedyne dla śniącego.

Copyright © Agora SA