Sennik: klucz

Sennik: Sny z kluczami związane są z otwieraniem i zamykaniem pewnych etapów życia oraz związanych z nimi zyskami. Klucze to także podświadome sygnały o pragnieniu zdobywania czegoś, realizacji swoich potrzeb seksualnych lub znak przechodzenia na inny poziom świadomości.

Znaleźć klucz - rozwiązanie zagadki lub odzyskanie utraconych wartości - np. skradzionych rzeczy, odnowienie przyjaźni.

Zgubić klucz - ostrzeżenie przed oszczerstwami lub pomówieniami w najbliższym towarzystwie.

Klucz w kieszeni - ważna informacja, powierzony sekret, tajemnica do rozwiązania.

Otrzymać od kogoś klucz - nadchodząca przyjaźń lub gorący romans.

Złamać klucz w zamku - lęk i niepewność przed podejmowanymi przez siebie decyzjami, strach przed usamodzielnieniem lub opuszczeniem domu rodzinnego.

Klucze mają wiele wspólnego z symboliką mistyczną. W średniowiecznych zapisach alchemików klucze symbolizowały wyższy poziom zrozumienia i zacieśniające się kontakty człowieka ze światem niewidzialnym. Klucz otwiera bramy do świata duchowego i sprowadza na jego posiadacza wyższe zrozumienie rzeczywistości.

Copyright © Agora SA