Sennik: katastrofa

Sennik: Katastrofa jako słowo jest nacechowane niezwykle pejoratywnie. Chyba nikomu nie kojarzy się pozytywnie. Towarzyszą jej strach, ból, cierpienie, niepewność własnego losu. Katastrofa w kontekście interpretacji snów nie jest dobrym znakiem. Może być przestrogą przed czekającym nas ciężkim czasem lub projekcją naszych realnych obaw o poniesienie klęski.

Widzieć katastrofę - powinniśmy zachować więcej ostrożności, nie oddawać się popisom, nie próbować nikomu za wszelką cenę zaimponować, ponieważ może się to skończyć dla nas prawdziwą tragedią.

Ratować kogoś z katastrofy - być może potrzebujemy poczucia, że jesteśmy komuś potrzebni, pewności, że stać nas na dokonywanie wielkich czynów, które przyniosą nam spokój ducha i podziw otoczenia.

Być ofiarą katastrofy - jeśli wychodzimy z niej cało, możemy być pewni, że wybrniemy z każdej trudnej sytuacji, która będzie się wydawać bez wyjścia, natomiast jeśli giniemy w katastrofie, czeka nas czas pełen cierpienia, niepewności, stagnacji.

Katastrofa lotnicza - być może w rzeczywistości boimy się latać samolotem, możliwe, że lękamy się dużych zmian, które spowodują, że utracimy dotychczasowe korzyści.

Copyright © Agora SA