Sennik: łazienka

Sennik: Sen o łazience interpretować można jako wejście do intymnej części swojej świadomości. Nie jest to jednak ta część umysłu, która nawiązuje bezpośrednie połączenie z siłami duchowymi. Łazienka reprezentuje ziemskie emocje i pragnienia oraz jest miejsce w którym chowamy się przed wzrokiem innych.

Myć się w łazience - uporządkowanie pewnych spraw, przygotowanie do ważnych wydarzeń nadchodzących w niedalekiej przyszłości.

Siedzieć bezczynnie w łazience - samotność, chęć odseparowania się do złośliwych znajomych lub współpracowników.

Piękna, czysta łazienka - dużo sił witalnych, dobre zdrowie i harmonia duchowa.

Zrujnowana, zdewastowana łazienka - konieczność zaczęcia pewnych rzeczy od początku, brak oparcia w pewności siebie i bliskich osobach.

W sennikach rosyjskich łazienkę zastępuje bania - łaźnia, gdzie następuje oczyszczenie z brudów ciała oraz ducha. Łazienka czasami bywa też erotycznym symbolem własnych pragnień seksualnych. W tym wypadku stan łazienki i czynności jakie tam wykonujemy są kontekstem w jakim należy interpretować konkretny sen.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.