Sennik: małpa

Sennik: Małpa jest symbolem łączenia cech zwierzęcych i ludzkich. Jako człekokształtna odznacza się inteligencją, sprytem, energicznością, ale i bezmyślnością, głupotą, porywczością, roztargnieniem. Skrywa w sobie empatię i troskę o grupę, ale innym razem dominują u niej niskie, zwierzęce instynkty. Owa dwoistość natury utożsamiana jest z jednym z najtrudniejszych okresów w rozwoju człowieka- czasem dojrzewania. Sen o małpie ma zazwyczaj skrytą wiadomość związaną z dojrzałością człowieka i związanymi z nią podejmowanymi krokami czy decyzjami.

Wygłupiająca się małpa - wyraz tęsknoty za beztroskim czasem, często dzieciństwem.

Małpa w lesie lub dżungli - dobry znak, mogący symbolizować czekające nas powodzenie, szczęście.

Widzieć małpę - prawdopodobnie w naszym najbliższym otoczeniu znajduje się nieszczery pochlebca, któremu niesłusznie wierzymy i którego rady przyjmujemy.

Kilka małp, stado małp - w naszym najbliższym otoczeniu znajduje się kilka osób, które mogą nie być do końca szczerzy, a ich intencje wobec nas nie są jasne, dlatego warto zachować szczególną ostrożność.

Wspinająca się małpa - szczęście w życiu uczuciowym, spotkanie kogoś wyjątkowego na swojej drodze.