Sennik: matematyka

Sennik: Matematyka to jedna z najstarszych nauk, nazywana ich królową. Dla jednych wspaniały przedmiot szkolny, dla drugich przekleństwo z czasów nauki. Nauka ścisła, wymagająca ogromnego skupienia i przyswojenia dużej ilości zasad, nie pozostawiająca dużego marginesu błędu. Matematyka w kontekście interpretacji snów może oznaczać, że rozwiązanie problemów zależne jest od skrzętnie sporządzonego planu- niczym matematycznego działania.

Uczyć się matematyki - niebawem dojdziemy do rozwiązań, na które nie będą potrafili wpaść inni, dzięki czemu będziemy krok przed nimi i być może dzięki temu dużo zyskamy.

Być na lekcji matematyki - z pewnością nasze marzenia i cele zostaną zrealizowane dzięki naszej wytrwałej pracy, cierpliwości, dobrze przygotowanym rozwiązaniom.

Odrabiać lekcje z matematyki - być może coś wymaga od nas pilnego rozwiązania w życiu codziennym- problem, konflikt, zdecydowanie się na coś ważnego.

Nieumiejętność rozwiązania zadania z matematyki - musimy liczyć się z tym, że niektóre nasze problemy nie znajdą rozwiązania w najbliższej przyszłości.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.