Sennik: nauczyciel

Sennik: Sen w którym znajduje się nauczyciel może mieć kilka znaczeń. W najbardziej pozytywnym chodzi o kogoś mądrego i opiekuńczego, kto znajduje się w pobliżu. Niekiedy chodzi też o negatywne znaczenie, w sensie ostrzeżenia przed własną bezradnością i brakiem umiejętności do wykonywania obecnie podejmowanych się zadań.

Być karconym przez nauczyciela - zbyt pochopne decyzje i zbytnia pewność siebie w życiu.

Być nauczycielem - dobra passa życiowa, właściwe decyzje i korzyści wypracowane własną pracą.

Rozmawiać z nauczycielem - konieczność zweryfikowania swoich dotychczasowych celów i podejmowanych decyzji.

Chować się przed nauczycielem - chęć podjęcia własnej inicjatywy i uniezależnienia się od zdania oraz wpływów innych.

Niektóre senniki stawiają paralelę pomiędzy sennym symbolem nauczyciela oraz egzaminem. Istotnie w niektórych przypadkach są to znaki podobne i wyrażają konieczność zmierzenia się z pewnym życiowym testem, który może przynieść dobre lub złe skutki - wszystko zależne jest od osobistych umiejętności i decyzji śniącego.