Sennik: narkotyki

Sennik: Sen o narkotykach obnaża i akcentuje wszystkie słabości charakteru i uciążliwe uzależnienie - niekoniecznie tylko te związane z używkami. W śnie o narkotykach chodzić może o drobne uciążliwe przyzwyczajenia lub wady, z którymi nie możemy dać sobie rady - może chodzić o spóźnianie się do pracy lub uzależnienie od seksu.

Widzieć narkotyki - złudzenia i iluzje szczęścia w życiu.

Zażywać narkotyki - zawiedzione nadzieje, niewłaściwa ocena sytuacji prowadząca do strat.

Handlować narkotykami - nieuczciwy współpracownik lub nieszczery przyjaciel w pobliżu.

Odmawiać narkotyków - potrzeba właściwej oceny, wstyd z powodu własnych słabości, podświadoma chęć poprawy.

Narkotyki w wielu kulturach są uznawane za substancje pozwalające nawiązać bliski kontakt z siłami wyższymi, duchami i bogami. W kulturze europejskiej jednak przyjęło się je traktować jako rzeczy bardzo złe i zakazane, co ma swoje odzwierciedlenie w snach. Narkotyki symbolizują zwykle iluzję i niewłaściwy światopogląd lub skłonność do egoizmu i hołdowania zmysłom.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.