Sennik: policja

Sennik: policja - spotkanie ze służbami prawa nie zawsze jest przyjemne i może się wiązać z niedogodnościami, strachem czy innymi konsekwencjami. Z drugiej strony policja kojarzy się z bezpieczeństwem i zachowaniem porządku. Jak interpretować sen, w którym widziana jest policja? Czy jest to dobry znak, czy należy traktować taki sen jako przestrogę?

Znaczenie snu: policja

Najczęściej sen, w którym widziany jest przedstawiciel prawa nie jest dobrym znakiem. Sen o policjancie oznacza bowiem, że w najbliższym czasie czekają nas kłopoty. Być może to nasze zachowanie i postępowanie doprowadzi do pewnych komplikacji albo ktoś inny spowoduje, że będziemy mieli problemy. Policja we śnie może być widziana w różnym kontekście, spotykane są sny, w których osoba śniąca jest przestępcą, ofiarą lub świadkiem jakiegoś zdarzenia. Wyjątkowe są sny, w których policja ratuje nas przed pewnym zagrożeniem. Takie sny są zwiastunem końca problemów.

Sennik: policja w domu

Zobaczenie we śnie policjanta, który znajduje się w naszym domu lub mieszkaniu może zwiastować kłopoty rodzinne. Być może ktoś z naszych najbliższych zachoruje lub spotkają nas nieprzyjemności związane z niemoralnym, niegodziwym zachowaniem. W takiej sytuacji należy zachować spokój i nie wdawać się w kłótnie z bliskimi osobami. Czasami niewielkie sprzeczki mogą być początkiem większego konfliktu, więc jeśli chodzi o błahe sprawy, lepiej jest odpuścić i zdecydować się na kompromis, aby zachować dobrą relację.

Sennik: policja, zatrzymanie

Bardzo często sny o policji są wyrazem wyrzutów sumienia nękających osobę śniącą. Ponieważ policja jest odpowiedzialna za wykrywanie przestępstw i przypadków łamania prawa, sen, w którym osoba śniąca zostaje aresztowana oznacza, że obawia się ona, że na jaw wyjdą jakieś przewinienia, które wolałaby utrzymać w tajemnicy. Sen o byciu zatrzymanym można również interpretować jako wyraz strachu przed konsekwencjami swojego postępowania oraz ukaraniem za złe postępowanie.

Sennik: ucieczka przed policją

Sen o uciekaniu przed policją, czy to samochodem czy na piechotę, ma podobne znaczenie do snu o zatrzymaniu. Oznacza również niedojrzałość, niegotowość do przyjmowania konsekwencji swojego postępowania oraz unikanie odpowiedzialności. Taki sen często śni się osobom młodym osobom dopiero wchodzącym w dorosłe życie i uczącym się podejmowania decyzji, które zaważą na ich życiu.

Policja: sen

Innego znaczenia można dopatrywać się we śnie, w którym śniący zwraca się do policji o pomoc, zgłasza jakąś sprawę na komisariacie. Taki sen trzeba interpretować jako wyraz pewnego rodzaju bezsilności, bezradności. Jeśli śni Ci się, że rozmawiasz z policjantem, być może masz do podjęcia jakąś ważną decyzję i potrzebujesz wsparcia kogoś doświadczonego. Sen o rozmowie z miłym policjantem, który wyraża chęci rozwiązania naszych problemów, oznacza zakończenie pewnych kłopotów, wyjaśnienie się dręczących nas od pewnego czasu kwestii. Zwiastuje to również otrzymanie pomocy, wsparcia od bliskich osób. Nie bój się prosić o pomoc, ponieważ nie możesz rozwiązać wszystkich kłopotów sam, a w Twoim otoczeniu zawsze znajdzie się osoba, która chętnie udzieli Ci wsparcia.

Jeśli natomiast policjant we śnie jest groźny, niemiły lub wręcza nam mandat, zwiastuje to, że w najbliższym czasie będziemy musieli zmierzyć się z konsekwencjami popełnionego głupstwa, pochopnego postępowania. Sen o atakującym nas policjancie jest z pewnością bardzo nieprzyjemny i oznacza, że wkrótce czekają nas pewne komplikacje życiowe, które mogą przysporzyć wielu zmartwień.

Sennik: sen o policji

Niekiedy we śnie widzimy jak policjant nas aresztuje i posądza o czyny, których nie popełniliśmy. Sen o aresztowaniu niewinnego należy interpretować jako przestrogę przed wplątaniem się w kłopoty. Jeśli natomiast wiemy, że jesteśmy winni i aresztuje nas policja, trzeba się spodziewać, że nie unikniemy kary, a nasze przewinienia wyjdą na światło dzienne. W takiej sytuacji czasami lepiej samemu przyznać się do winy i postarać się naprawić to, co zostało popsute, ponieważ zatajenie przewinień może prowadzić do utraty bliskich osób i ich zaufania.

Miałeś sen o policji? Opisz nam go w komentarzu poniżej.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.