Sennik: przyjaciel

Sennik: Sen o przyjacielu to najczęściej pojawienie się w życiu jasnych chwil i pomoc z zewnątrz - niekoniecznie pochodzić musi ona od ludzi. Symbol przyjaciela to także znak działania sił nadprzyrodzonych i dobrych duchów. W większości kontekstów to pozytywny symbol rozwiązania problemów i zniknięcia trosk.

Rozmawiać z przyjacielem - nieoczekiwana pomoc w problemie lub nagłe pokonanie przeszkód.

Widzieć przyjaciela (z oddali) - czuwająca opatrzność, ważne decyzje okażą się trafne, powodzenie w interesach.

Kłócić się z przyjacielem - niepewność i bezsilność w życiowych sprawach, podświadome wołanie o pomoc z zewnątrz.

Spacerować z przyjacielem - prawidłowy wybór, dobra ścieżka życiowa, nadchodzące dobre chwile.

Przyjaciel w znaczeniu mistycznym to przewodnik i ktoś obdarzony dużą mądrością. Jest to symboliczne przedstawienie ducha opiekuńczego lub anioła stróża. Pojawienie się go we śnie oznacza znak, że nasze działania idą w dobrym kierunku lub może być powodem do przemyślenia swojego postępowania.