Sennik: papież

Sennik: Niezależnie od wyznawanej religii lub systemu filozoficznego, postać papieża ma w snach symboliczne znaczenie wielkiej świętości, ogromnego szacunku i kontaktu z siłami wyższymi. Pojawiająca się w snach postać papieska to znak szczęścia i rozwoju duchowego.

Widzieć papieża - poprawa zdrowia, pozytywna zmiana w sferze materialnej lub szczęście w życiu zawodowym.

Rozmawiać z papieżem - zapowiedź zdobycia dużego uznania i szacunku w oczach znajomych lub przełożonych.

Być papieżem - potrzeba duchowego rozwoju, wyciszenia i poszukiwania własnej drogi w życiu.

Widzieć obraz z papieżem - nadchodząca poprawa sytuacji życiowej, oferta lepszej pracy lub nagła pomoc z niespodziewanej stroju.

Symbol papiestwa jest silnie związany z silną naturą ojcowską, szacunkiem i ogromną władzą. W kulturze europejskiej, gdzie religia rzymsko-katolicka jest dominująca, Papież to głównie symbol nawiązania kontaktu pomiędzy światem materialnym i duchowym. Osoba Papieża jest ucieleśnieniem pozytywnych aspektów wiary - dobrocią, pomocą i dostatkiem.