Sennik: perfumy

Sennik: Perfumy są symbolem drobnych przyjemności, wewnętrznego spokoju i dobrostanu, pięknych wspomnień, krótkich, aczkolwiek godnych zapamiętania chwil. Mogą wiązać się z pragnieniem intelektualnej lub cielesnej rozkoszy, chęcią uwiedzenia kogoś w sensie dosłownym, ale i w przenośnym- wywarcia na kimś dobrego wrażenia, oczarowania kogoś swoją osobą.

Duszące perfumy - pragniemy całkowicie oddać się przyjemnościom cielesnym, zatracić się w nich.

Próba przykrycia perfumami brzydkiego zapachu - możliwe, że w życiu próbujemy zataić swoje błędy, ukryć je przed najbliższymi, mając nadzieję, że nigdy nie wyjdą na wierzch.

Pachnące na nas perfumy - zapowiedź powodzenia u innych, sympatii, napotykania na swojej drodze drobnych przyjemności, z których należy skorzystać.

Rozlanie perfum - strata czegoś, co przynosiło nam wiele radości.

Podarowanie komuś perfum - perspektywa pięknej i wielkiej miłości oraz dużego powodzenia u płci przeciwnej.