Sennik: rodzice

Sennik: Obecność rodziców we śnie oznacza poczucie lub potrzebę bezpieczeństwa, pomoc oraz bezwarunkową miłość. Sen o rodzicach to znak opieki sił wyższych, zakończenia trudnego okresu życia i nieoczekiwanego rozwiązania problemów.

Spotkanie z rodzicami - czeka cię rychły koniec trosk i problemów, znajdziesz wyjście ze skomplikowanej sytuacji.

Kłótnia z rodzicami - konflikty i agresja ze strony przyjaciół lub współpracowników, możliwe problemy towarzyskie lub zawodowe.

Pożegnanie z rodzicami - to, podobnie jak w życiu, oznacza zakończenie pewnego cyklu, nowy etap życia, usamodzielnienie.

Ściskać rodziców - możliwość skorzystania z czyjejś pomocy; w twoim otoczeniu jest życzliwy przyjaciel.

Widzieć zmarłych rodziców - powodzenie i dobrobyt w sferze materialnej.

W znaczeniu ezoterycznym rodzice to symbol opiekuńczych sił natury w obu aspektach - żeńskim i męskim. Ich pojawienie się we śnie jest znakiem całkowitej akceptacji ze strony sił nadprzyrodzonych i symbolem niematerialne pomocy ze strony dobrych duchów. Rodzice to często symboliczny obraz aniołów stróżów lub potężnych i mądrych mentorów.