Sennik: remont

Sennik: Sen o remoncie oznacza zmianę w życiu - jednak nie dotyczy ona całkowitego odwrócenia losu czy porzucenia dotychczasowych wartości. Remont oznacza kosmetyczne poprawki w świadomości i naprawianie drobnych kłopotów związanych z życiem rodzinnym i swoimi własnymi słabościami.

Robić remont - pragnienie poprawienia swojego życia pod względem duchowym lub towarzyskim.

Robić remont u kogoś - możliwość wyciągnięcia ręki do bliskiej osoby, potrzeba wspomożenia kogoś radą.

Nieudany remont - wstyd lub bezradność wobec swoich słabości i niespełnionych ambicji.

Widzieć remont u sąsiada - pozytywny wzorzec lub mentor w zasięgu ręki, możliwość skorzystania z dobrej rady co zaowocuje korzyściami.

Remonty i renowacje we wszystkich interpretacjach odnoszą się do samodzielnej decyzji i poprawie swojego losu. Jest to symbol nie wynikający z przypadku, ale coś co trzeba samodzielnie wypracować i przemyśleć. Osobnym znakiem może być s

Copyright © Agora SA