Sennik: rodzina

Sennik: Sny o rodzinie mają zwykle odzwierciedlenie w sytuacjach i kłopotach domowych. Relacje z bliskimi są bardzo ważne dla harmonii i równowagi psychicznej oraz emocjonalnej, co znajduje swoje odzwierciedlenie w marzeniach sennych.

Bawić się z rodziną - odczuwasz silną potrzebę kontaktu z najbliższymi, tęsknisz za dawnymi dobrymi czasami.

Uroczystość rodzinna - mogą pojawić się kłopoty w więzach z bliskimi; możesz być postawiony w sytuacji, w której potrzebna będzie pomoc kogoś z rodziny.

Kłótnia z rodziną - poczucie zaniedbania przez najbliższych lub poczucie winy z powodu bagatelizowania kontaktów z bliskimi.

Widzieć rodzinę (z oddali) - czekają cię kłopoty i komplikacje towarzyskie i domowe.

Symbol rodziny to silne powiązanie emocjonalne ze swoimi korzeniami i pochodzeniem - często pojawia się w znaczeniu znacznie szerszym, niż tylko więzi krwi. Symbol rodziny może dotyczyć także jakiejś grupy lub tradycyjnych wartości. Podświadomie rodzina to coś najbliższego, na co zawsze można liczyć. We śnie może dotyczyć także przyjaciół lub symboli ponadczasowych - np. ojczyzny.