Sennik: różaniec

Sennik: Różaniec do chrześcijańska modlitwa, która swoje źródła ma jeszcze w średniowieczu. Jest to również nazwa atrybutu tej modlitwy, czyli połączonych ze sobą koralików, z którego każde symbolizuje modlitwę, którą należy omówić. W śnie różaniec jest na ogół dobrym znakiem, który zapowiada radość i spokój, ale też ostrzega przed nieprzyjemnościami, a nawet chorobą.

Odmawiać samemu różaniec - możemy spodziewać się dobrych wiadomości, które sprawią, że nasze wątpliwości dotyczące niektórych spraw zostaną rozwiane.

Odmawiać z innymi różaniec - musimy przygotować się na bardzo trudny czas, który może oznaczać ciężką chorobę kogoś bliskiego.

Mieć przy sobie różaniec - prawdopodobnie w najbliższej przyszłości zachorujemy.

Widzieć różaniec - w naszym otoczeniu z pewnością znajdują się osoby, na których wsparcie, dobrą radę i pomoc możemy zawsze liczyć.

Znaleźć różaniec - najpewniej będziemy borykać się z chorobą, która pokrzyżuje nasze plany na najbliższą przyszłość.