Sennik: szafa

Sennik: Sen o szafie symbolizuje głęboką podświadomość i prywatne, niedostępne dla innych zakamarki świadomości. Szafa to przestrzeń intymna i prywatna w któreś śniący umieszcza lub znajduje pewne rzeczy mające bezpośredni związek z jego stanem psychicznym lub duchowym.

Szukać czegoś w szafie - brak świadomości własnej wartości, poszukiwanie swojej drogi życiowej.

Trup w szafie - przekonanie o byciu grzesznym lub wstyd z powodu niecnych uczynków.

Szafa pełna pięknych strojów - harmonia oraz dobry rozwój duchowy, dobre kontakty z otoczeniem.

Bałagan w szafie - brak kontroli nad swoim życiem lub niepoukładane sprawy, które nie dają spokoju.

Pusta szafa - brak pomysłu na dalsze życie, niepewność lub samotność.

W sennikach średniowiecznych i antycznych rolę szafy pełni skrzynia lub kufer i do dzisiaj czasami występuje w tej roli. Skrzynia w domu to ten sam symbol jakim jest szafa i należy rozpatrywać go również w odniesieniu do prywatnych i nie znanych nikomu pokładów świadomości oraz intymnych myśli i fantazji.