Sennik: syn

Sennik: Sen o synu może dotyczyć faktycznej osoby - jeżeli pojawia się jako konkretnie posiadany potomek. Najczęściej jednak jest to ktoś wyimaginowany, do kogo we śnie czujemy matczyne lub ojcowskie uczucia. Taka postać to symbol nowych spraw lub lęków przed zmianami w życiu.

Rozmawiać z synem - konieczność zmiany swojego postępowania i dostosowania się do rzeczywistości.

Kłócić się z synem - rutyna oraz przywiązanie do staromodnych rozwiązań okaże się przyczyną kłopotów.

Karcić (uderzyć) syna - brak akceptacji dla nowych sytuacji w życiu, chęć powrotu do tradycyjnych wartości.

Widzieć syna (z oddali) - nowa, bardzo ważna sytuacja życiowa, która zmieni dotychczasowy sposób myślenia lub zburzy porządek w domu.

Rozstawać się z synem - przyjęcie w pełni swoich słabości lub zaakceptowanie poniesionych strat.

Syn w znaczeniu mistycznym może także odnosić się do syna bogów, syna natury lub innego symbolicznego posłańca pochodzącego z nadnaturalnego źródła - może być to znak kierujący myśli śniącego w odpowiednią stronę i pokazujący mu nową drogę, daleką od jego skostniałych poglądów.

Copyright © Agora SA