Sennik: spowiedź

Sennik: Dla katolików spowiedź jest sakramentem oczyszczającym, zaczynającym się od rachunku sumienia, wyznania swoich grzechów bez zatajenia ich przed spowiednikiem aż po pokutę i odpuszczenie win. Spowiedź w kontekście snów symbolizuje naszą świadomość własnych błędów, które doskonale dostrzegamy i podświadomie pragniemy się ich pozbyć. Często oznacza chęć otrzymania wybaczenia ze strony najbliższych osób, a nawet radykalnej zmiany swojego postępowania. Wyraża tęsknotę za uczuciem lekkości, ulgi, brakiem wyrzutów sumienia.

Spowiedź zakończona rozgrzeszeniem - niepotrzebnie borykamy się z ogromnym poczuciem winy spowodowanym naszymi błędami, które to powinniśmy zostawić za sobą, zapominając o nim.

Ktoś spowiada się nam - prawdopodobnie zostaniemy ofiarą pomówień, plotek, nieprawdziwych informacji na nasz temat, które rozniosą się po naszym najbliższym środowisku.

Spowiedź bez rozgrzeszenia - prawdopodobnie popełniliśmy błędy, które wciąż wymagają od nas ich naprawienia, poniesienia za nie konsekwencji.

Widok spowiedzi/konfesjonału - wokół nas znajdują się ludzie godni naszego zaufania, na których będziemy mogli liczyć w trudnych chwilach.