Sennik: zwolnienie z pracy

Sennik: Sen o zwolnieniu z pracy to symbol podświadomych i świadomych lęków dotyczących finansów i sfery zawodowej. We współczesnym umyśle największą porażką zawodową jest utrata pracy i w ten sposób podświadomość stara się pokazać pewne ukryte lęki dotyczące sfery materialnej i bezpieczeństwa z nią związanego.

Zostać zwolnionym z pracy - poważne kłopoty i troski - głównie na poziomie materialnym i finansowym.

Zwalniać kogoś - konflikt i potrzeba samodzielnego decydowaniu o własnym życiu.

Widzieć jak ktoś jest zwalniany - przejściowe trudności finansowe ze szczęśliwym finałem.

Zwolnić się na własne życzenie - przejecie kontroli nad swoim życiem, podjęcie bardzo trudnej i ważnej decyzji.

Pisać wymówienie - lęk przed pogarszającą się sytuacją finansową.

W sennikach dawniejszych zwolnienie z pracy nie funkcjonuje ze względu na inny system ekonomiczny. Tą rolę w dawnych czasach przejmował symbol banicji lub publicznej chłosty. Ogólnie przyjmuje się, że zwolnienie z pracy to symbol niezasłużonej kary lub odpowiedzialności za własną beztroskę i lenistwo.

Copyright © Gazeta.pl sp. z o.o.