Sennik: ziemia

Sennik: Ziemia we śnie to fundament po którym stąpa człowiek w znaczeniu duchowym. Jest to coś co bezpośrednio wyznacza miejsce na świecie i jest podstawą dla wszystkich uczynków oraz możliwości człowieka. Silny symbol oznaczający aktualną sytuację życiową w najbardziej palących i egzystencjalnych kwestiach.

Czarna, żyzna gleba - dobry znak na przyszłość, możliwość rozwoju, dobre kontakty zawodowe.

Leżeć na ziemi i patrzeć w niebo - dobry znak, pełna harmonia ze sobą i otoczeniem, kontakt z siłami wyższymi.

Kopać w ziemi - poszukiwanie własnej drogi lub ścieżki, zawód z powodu wyznawanych dotychczas wartości.

Zakopywać coś w ziemi - ukrywanie czegoś mrocznego lub pozbywanie się negatywnej energii.

Być zakopanym w ziemi (po pas lub szyję) - zła wróżba, niewłaściwa droga rozwoju, brak harmonii z otoczeniem.

W sennikach egipskich ziemia to najcenniejszy dar bogów. Coś co pozwala żyć i cieszyć się życiem - symbol dostatku i powodzenia. Biblijny potop również stawia ziemię jako coś cennego, oznaczającego koniec gniewu Bożego i pojednanie.