Karty tarota - karta Cesarz

Cesarz to karta tarota należąca do Arkanów Wielkich oznaczana numerem cztery. Karta przedstawia mężczyznę siedzącego na tronie, który na głowie ma koronę, a na szyi złoty łańcuch. Mężczyzna często trzyma w rękach symbole władzy, czyli jabłko oraz berło. Na karcie czasami jest widoczna również tarcza z orłem. Karta oznacza silnego, pewnego siebie mężczyznę na kierowniczym stanowisku.

Karta tarota Cesarz - co oznacza ta karta?

Cesarz pojawiający się w rozkładzie tarota oznacza dojrzałego mężczyznę sprawującego władzę. Jest on wysoko postawiony w hierarchii, jest dyrektorem, przywódcą, zarządcą albo właścicielem firmy. Jest stworzony do tego, aby zajmować wysokie stanowisko, jest zdolny brać odpowiedzialność nie tylko za siebie, ale również za innych. Dobrze sprawdza się na stanowisku przywódcy, ponieważ jest pracowity, wytrwały, konsekwentny, ambitny i zorientowany na osiąganie celu. Ma silną osobowość, jest wytrwały, ludzie darzą go szacunkiem i zaufaniem. Jest dla innych autorytetem ze względu na swoją siłę i konsekwencję w działaniach, które podejmuje.

Cechuje go dojrzałość, mądrość, życiowa zaradność, zdolności przywódcze, przedsiębiorczość, a także przywiązanie do tradycji. Jest sprawiedliwy, ma duże doświadczenie, jest uczciwy i bezstronny. W wypadku jakichkolwiek sporów zachowuje zimną krew i nie daje się ponieść emocjom. To także mężczyzna żonaty, który daje swojej rodzinie poczucie bezpieczeństwa i pewność, zapewnia im wystarczające warunki do rozwoju. Jest dobrym, troskliwym ojcem, który dba o swoich bliskich. Karta Cesarza może się wiązać również z człowiekiem, który jest głową państwa lub sprawuje bardzo ważną funkcję państwową.

W negatywnym znaczeniu Cesarz oznacza chorobliwą żądzę władzy i dążenie do celu bez względu na konsekwencje swoich działań. Taki mężczyzna jest bezwzględny, postępuje egoistycznie i lubi dominować. Chce on zdobyć wszystko co najlepsze i nie dzieli się tym z innymi ludźmi, nawet jeśli pomogli oni w osiągnięciu sukcesu. Karta ta wiąże się również ze zbyt poważnym podejściem do życia, sztywnym trzymaniem się wyznaczonych zasad nawet, jeśli nie mają one uzasadnienia. Osoby takie często są konserwatywne, nie potrafią dostosować się do sytuacji i nie tolerują innych poglądów.

W negatywnym znaczeniu Cesarz mówi także o złym traktowaniu osób słabszych, mniej uzdolnionych czy o niższej pozycji społecznej. W niektórych sytuacjach przejawia się to nawet jako pogarda. Przełożony, który jest takim cesarzem traktuje swoich podwładnych z wyższością, nie okazuje im szacunku, jest surowy i w każdej sytuacji uważa, że ma rację. Ujrzenie karty Cesarz może oznaczać również, że jest się pod bardzo silnym wpływem osoby, która postępuje tak jak Cesarz.

Ta karta w rozkładzie tarota może również zwiastować problemy finansowe, kłopoty w sprawach zawodowych, utratę wysokiego stanowiska, szacunku oraz wpływów. W niektórych sytuacjach Cesarz przestrzega przed niepewnym działaniem, brakiem zdecydowania i odwagi w podejmowaniu wyzwań.

Co oznacza Cesarz w różnych położeniach?

Karta Cesarz w zależności od położenia przyjmuje różne znaczenie. W położeniu prostym Cesarz jest oznaką sukcesu zawodowego, sprawiedliwych rządów, a także bycia szanowanym i posiadania dobrej opinii. Karta w pozycji normalnej oznacza władzę i autorytet, przestrzeganie powszechnie obowiązujących zasad, dbanie o dobro innych, odpowiedzialność, wytrwałość w dążeniu do celu, sukcesy zawodowe, dobrą sytuację finansową, dyscyplinę oraz kierowanie się zdrowym rozsądkiem.

Makijaż na Andrzejki. Wybierasz się na wieczór wróżb? Zobacz, jak pomalować się czarująco

Położenie odwrócone mówi o nieudolnej władzy, utracie kontroli nad różnymi sprawami albo nadużywaniem swojej władzy. Karta w negacji może zwiastować niepowodzenia w pracy, pogorszenie sytuacji finansowej, utrata swojej pozycji i autorytetu, a nawet pracy. Może również oznaczać problemy z przełożonym, który niesprawiedliwie traktuje swoich podwładnych, jest bardzo wymagający. Odwrócona karta Cesarz czasami wiąże się z sytuacją rodzinną, a konkretnie z surowym, wymagającym ojcem. Jeżeli karta pojawia się w negacji, gdy pytającą osobą jest kobieta, może oznaczać, że jest ona zdominowana przez mężczyznę, który jest bezkompromisowy i nie dba o jej zdanie ani komfort.

Ułożenie kart to dobra metoda odczytywania ich znaczenia według pewnej grupy tarocistów. Niektórzy są jednak zdania, że przed rozłożeniem kart tarota należy zadbać o to, aby nie były one odwrócone, gdyż o znaczeniu kart powinna mówić ich pozycja w rozkładzie, a nie jej położenie. Wówczas znaczenie kart wynika z tego, na której pozycji się one znajdują i na jakie pytania odpowiadają.